Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica - GRUMETS

Contacte

Els Grumets estem repartits en diversos centres de recerca i departaments universitaris. Podeu contactar personalment amb cadascun de nosaltres a través de les adreces de correu electrònic que figuren a la pàgina de Membres.

Com a adreça de contacte genèrica podeu utilitzar la següent:

contact.grumets@creaf.uab.cat

Departament de Geografia - Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B. Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès
Tel.: 935 811 527
Fax: 935 812 001