Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica - GRUMETS

equipament del grup

Els GRUMETS disposen d'equipament propi per desenvolupar les seves tasques de recerca:

 • Servidors amb capacitat de processament
 • Tant al CREAF com al Departament de Geografia, el grup disposa d'àmplia capacitat de processament amb diversos ordinadors per a càlculs paral·lelitzats massius amb el MiraMon i altre programari especialitzat, així com per a experimentació i aplicacions en geoserveis. En concret, disposem de 31 servidors amb 63 processadors i 302 nuclis, amb un total de 664 GB de RAM.

 • Antena Meteosat de Segona Generació (MSG)
 • Degut a les grans millores introduïdes en la segona generació del Meteosat (MSG), operatiu des del 2004 i amb una continuïtat mínima fins al 2015, des del CREAF es va creure que les resolucions actuals del MSG podien ajudar en diversos camps d'interès com la correcció radiomètrica d'altres sensors, càlculs d’índexs de vegetació, focs actius, estudis d'aerosols i canvi climàtic entre d'altres. Així doncs, amb un pressupost baix es va instal·lar i posar en marxa, l'any 2007, una estació receptora, aprofitant que les dades són gratuïtes pels centres de recerca. Cada 15 minuts es reben imatges del MSG, que són importades al format del programari MiraMon, per un posterior ús intern del personal de la UAB-CREAF. A més de les imatges MSG, també es poden rebre imatges d'altres satèl·lits meteorològics (Metop, GOES, etc.), així com productes ja processats.


  Foto de l'esquerra: Aspecte de l'antena instal·lada al CREAF. Foto de la dreta: Combinació 3-2-1 d'una imatge obtinguda el dia 30-07-2007 i processada amb el MiraMon.

 • Radiòmetres de camp
 • Recentment s'ha adquirit, des del Departament de Geografia de la UAB, dos radiòmetres de camp, amb detectors en els rangs del visible, l'infraroig proper i l'infraroig d'ona curta, repartits en els rangs (200-1100 nm) i (900-2500 nm).

  Es tracta d'un espectròmetre USB2000+ i d'un espectròmetre d'infraroig proper NIRQuest256-2.5, ambdós de la casa Ocean Optics. A continuació s'ofereixen les principals característiques de cadascun:

  USB2000+ Miniature Fiber Optic Spectrometer: consta d'un convertidor analògic a digital de 2MHz, electrònica programable, un detector tipus CCD de 2048 elements, i un port USB 2.0 d'alta velocitat. Proporciona una resolució de 0.35 nm (FWHM).

  NIRQuest256-2.5 Near-Infrared Spectrometer: consta d'un detector de tipus lineal de 256 píxels i d'una resolució òptica de 9.5 nm (FWHM).

 • Estacions meteorològiques
 • Es disposa d'una estació meteorològica a Vallcebre, en una zona de prat, equipada amb el següent instrumental:

  -Sensor de temperatura de l'aire.

  -Humitat relativa.

  -Dos sensors de TST.

  -Radiació solar incident i reflectida (es pot calcular l'Albedo).

  -Sensor Skye R+G+B+Irp similar a la configuració Landsat-5-7- LDCM i amb algunes bandes de MODIS.

  -Humitat del sòl (Sensor que pertany a l'IDAEA).

  -Sensors de flux de calor del sòl (Sensors que pertanyen a l'IDAEA).

  -Velocitat i direcció del vent.

  -Radiació neta.

  -Precipitació.

  Aquestes estacions proporcionen una àrea de validació per a la correcció radiomètrica d'imatges de satèl·lit i, a la vegada, permeten el desenvolupament d'índexs d'humitat unint les bandes del solar i del tèrmic.


  Evolució minutal de l’NDVI a Vallcebre des del 9/08/2010 al 18/08/2010.

 • Dron + sensor
 • Recentment s'ha adquirit un DJI Matrice M210 RTK v2, un quadricòpter amb 38 minuts d'autonomia i una capacitat de càrrega útil de fins a 2Kg aproximadament. Aquesta plataforma, juntament amb l'estació mòbil D-RTK 2 (compatible amb els sistemes de navegació per satèl·lit més importants) que també tenim, permet obtenir posicionaments amb precisió centimètrica. El dron disposa de diversos sistemes de seguretat com sensor per a la detecció d'obstacles o sistemes de transmissió de freqüència commutable en temps real que eviten possibles interferències.

  Per altra banda, s'ha adquirit el sensor multiesprectral MAIA-S2 que disposa de 9 bandes amb una configuració pràcticament idèntica a les dels satèl·lits Sentinel-2. També s'ha adquirit un sensor ILS (Incident Light Sensor) per corregir els possibles efectes dels canvis en les imatges captades en un mateix vol.

 • Dispositius
 • PLOTTER: HP DESIGNJET 1055CM (tamany màxim d’impressió A0, quatre tintes, pot imprimir a 1200ppp en grisos i 600ppp en color amb un gruix mínim de línia de 0.02mm).

  ESCÀNER GRAN FORMAT: Colortrac Smart LF 4080e (format A0, 400 ppp, 24 bits de profunditat de color).

  ESCÀNER A3: EPSON EXPRESSION 1640XL (format A3, 1600ppp ,42 bits de profunditat de color).

  ESCÀNER DIAPOSITIVES / NEGATIUS: Nikon SuperCoolScan 4000 ED (4000ppp de resolució òptica, 16 bits de profunditat de color).