Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica - GRUMETS

Presentació

L'objectiu del Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica, GRUMETS, és el desenvolupament de nous algoritmes, teoria i metodologies en aquests camps, així com el desenvolupament d'aplicacions que permetin avançar en la recerca geogràfica i ambiental bàsica i aplicada des d'aquestes disciplines. El grup té una àmplia experiència en el processament d'imatges provinents de sensors remots de baixa, mitjana i alta resolució, incloent plataformes aeroportades, i disposa d'una antena terrestre per rebre imatges Meteosat cada 15 minuts. La integració dels camps de la ciència de la informació geogràfica, els geoserveis i la interoperabilitat, l'estandardització, les metadades, el treball aplicat i el desenvolupament de programari són també objectius del grup.

GRUMETS és un equip altament motivat i productiu, format per aproximadament 22 investigadors i tècnics multidisciplinaris, provinents d’una rica diversitat de formacions (geògrafs, biòlegs, ambientòlegs, físics, matemàtics, geodesistes, científics de la computació, etc). El grup és considerat per la Generalitat de Catalunya com a grup de recerca consolidat, de qualitat i finançat  des de 2009 (SGR 2017 núm. 1690, SGR 2014 núm. 1491 i SGR 2009 núm. 1511).

Els membres del grup han liderat o participat en gairebé 100 projectes (internacionals –principalment de la CE, l'AECID i la ESA-, nacionals o locals, així com en col·laboració amb organitzacions privades) i han publicat el seu treball en les principals revistes internacionals i actes de congressos. A més, el grup desenvolupa el programari de SIG i Teledetecció MiraMon, amb una trajectòria de més de 25 anys, i emprat en uns 40 països del món per milers d’usuaris.

GRUMETS coordina el Màster Universitari en Teledetecció i SIG, el de més llarga tradició a Catalunya (1992), i el primer Oficial en Ciència i Tecnologia de la Informació Geogràfica. Els seus alumnes estan treballant en empreses del sector, administracions (Ajuntaments, Generalitat, Diputacions, etc), Centres de Recerca i Universitats, l’Agència Europea de l’Espai, la Comissió Europea, etc.