Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica - GRUMETS

Històric de Notícies

Els Grumets assisteixen al GEO-XI Plenary

Membres de Grumets han viatjat a Ginebra (Suïssa) per assistir al  Eleventh Plenary Session del Group on Earth Observations (GEO-XI). La reunió serveix de marc per les activitats inicials de difusió del projecte ConnectinGEO i permet la presentació dels objectius i propòsits del mateix. 

14-11-2014

Presència de Grumets a les JIIDE 2014

Membres de Grumets assisteixen, des d'avui i fins al proper 7 de novembre, a les V Jornadas Ibéricas de Infraestruturas de Dados Espaciais, celebrades aquest any 2014 a Lisboa. Dins de les jornades, el divendres es podrà veure la presentació Cómo los desarrollos en la nube pueden acercar las infraestructuras de datos espaciales al ciudadano. El caso de NiMMBus: Un nuevo servicio de MiraMon para el alojamiento y publicación de datos geospaciales. A més, com a líders de l'Iberian and Latin-American Forum (ILAF), s'organitzarà un Dia de la Interoperabilitat el proper dijous 6 de novembre. Com a novetat, enguany existeix l'acord amb la revista GeoFocus (editada per Grumets) per a la publicació d'articles seleccionats procedents de les JIIDE.

05-11-2014

El Màster Universitari en Teledetecció i SIG engega la seva primera edició com a màster oficial

El Màster Universitari en Teledetecció i SIG ofereix 20 places per curs a estudiants de nou accés, més 7 places extres per aquells alumnes de les anteriors edicions del Màster com a títol propi, que vulguin realitzar un reconeixement del títol. El curs va començar el passat 25 de setembre amb un total de 17 estudiants de nou accés. Els estudis de geografia i ciències ambientals són els estudis que més alumnes aporten, amb 8 i 4 alumnes respectivament. La resta d'estudiants provenen de llicenciatures com geologia (2), topografia (2) o enginyeria de sistemes. Pel que fa al reconeixement de títols anteriors, enguany s'han matriculat 4 estudiants que sol·liciten la convalidació del títol pel de Màster oficial.

20-10-2014

Participació de GRUMETS en l'edició de l'estàndard GMLJP2 de l'OGC, recentment publicat

L'Open Geospatial Consortium (OGC) acaba de publicar l'estàndard GMLJP2, del qual Joan Masó, membre de Grumets, és editor. Aquest és el segon estàndard OGC en que els Grumets participen com a editors (el primer va ser el WMTS). Es tracta de la versió numero 2 de l'estàndard, que explica com incloure metadades dins d'un fitxer JPEG2000 usant GML (en concret una variant anomenada GMLCov), i és un dels resultats del projecte Scaitomi. Poden consultar-se'n els detalls en el següent enllaç: http://www.opengeospatial.org/standards/gmljp2.

A més, en un futur immediat sortirà a votació final un tercer estàndard sobre com es codifica GMLCov per una imatge JPEG2000, del qual els Grumets són editors en solitari.

29-09-2014

Article acceptat definitivament a la Revista de Teledetección

L'article Distribución espacial de la incertidumbre en mapas de cubiertas obtenidos mediante teledetección, signat per Xavier Pons, Eva Sevillano, Gerard Moré, Pere Serra, Dan Cornford i Miquel Ninyerola, ha estat definitivament acceptat per a la seva publicació a la Revista de Teledetección. Us avancem aquí el resum de l'article i les paraules clau:

La utilización conjunta de imágenes de teledetección con clasificadores estadísticos con la finalidad de obtener cartografía temática de tipo categórico no suele proporcionar datos acerca de cómo se distribuye espacialmente el error y la incertidumbre en los mapas resultantes. Este trabajo expone, en el contexto del proyecto FP7 GeoViQua, aproximaciones posibilistas para métodos en pasos sucesivos como los clasificadores híbridos. Tanto en el caso de estrategias "por píxel" como "por objeto", la propuesta se basa en la utilización de la verdad terreno disponible para modelizar adecuadamente la distribución espacial de los errores. Los resultados permiten confeccionar mapas de acierto de la clasificación con un muy elevado nivel de fiabilidad (R2 > 0.94), con lo cual los usuarios de los mapas conocen con confianza la exactitud en cada zona de los mismos. Palabras clave: clasificación híbrida, espacialización de la incertidumbre y del error, Landsat, regresión logística multivariante, regresión lineal multivariante

19-08-2014

Nou article dels Grumets publicat en accés obert a la International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation

Els Grumets han publicat aquest mes un nou treball en una revista indexada. Es tracta de l'article Automatic and improved radiometric correction of Landsat imagery using reference values from MODIS surface reflectance images, que ha estat publicat "online" i en accés obert a la revista International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 33: 243-254 DOI: 10.1016/j.jag.2014.06.002. L'article s'ofereix amb ple accés (PDF i HTML) a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0303243414001354.

30-06-2014

Nou projecte finançat per la NASA amb coordinació de Grumets

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) americana, ha finançat, a través del programa Alaska NASA-EPSCoR RID, un projecte dirigit per un membre de Grumets, el Dr. Jordi Cristóbal. El projecte, titulat Estimating year-round surface energy fluxes in Alaska Arctic and sub-Arctic watersheds through remote sensing and field measurements, tindrà una durada de 2 anys (2014-2015) i comptarà amb la participació dels investigadors A. Prakash i W. Schnabel (University of Alaska), W.P. Kustas i M.C. Anderson (USDA-ARS Hydrology and Remote Sensing Laboratory) i C. Kongoli (University of Maryland, College Park), entre d'altres.

18-06-2014

L'OGC recull comentaris sobre l'esborrany del futur perfil simple de l’estàndard Web Map Tile Service (WMTS) elaborat pel Dr. Joan Masó

L'Open Geospatial Consortium (OGC ™) ha obert el període de recollida de comentaris públics sobre l'esborrany del futur perfil simple de l'estàndard Web Map Tile Service (WMTS), elaborat pel membre de Grumets Joan Masó.

Les actuals implementacions de l'estàndard WMTS, editat també pel Dr. Masó, retornen petits mapes a partir d'imatges pre-generades (p.ex. PNG o JPEG) o reutilitzen peticions de mapes emmagatzemades que segueixen un conjunt discret de matrius de tessel·les. L'estàndard defineix regles per múltiples patrons de petició/resposta, incloent KVP, REST i SOAP.

La proposta OGC WMTS Simple Profile relaciona l'actual i més complet estàndard OGC WMTS amb altres sistemes populars de tessel·les, que són menys flexibles però àmpliament usats. Les implementacions en servidor d'aquest perfil necessiten compartir dos conjunts comuns de matrius de tessel·les i tenir obligatòriament una interfície RESTful, tot i que es permeten altres interfícies. El WMTS Simple Profile està dissenyat per permetre als desenvolupadors implementar més ràpidament l'estàndard WMTS.

El període de comentaris públics de 30 dies per l'OGC WMTS Simple Profile finalitza el 12 de juliol. Un cop el grup de treball WMS de l'OGC hagi resolt els comentaris rebuts en resposta a la WMTS RFC (Request For Comments) l'esborrany dels documents serà presentat al Comitè Tècnic i al Comitè de Planificació de l'OGC per a la seva revisió i possible aprovació com a estàndard OGC adoptat.

La petició de comentaris pel perfil simple de l'estàndard WMTS pot descarregar-se aquí: http://www.opengeospatial.org/standards/requests/122.

L'OGC ® és un consorci internacional de més de 475 empreses, agències governamentals, organitzacions de recerca i universitats que participen en un procés de consens per desenvolupar estàndards geoespacials de caràcter públic. Els estàndards OGC recolzen solucions interoperables per incorporar la geografia a la web, els serveis wireless i basats en la ubicació, i les tecnologies de la informació habituals. Visiteu el lloc web d'OGC a http://www.opengeospatial.org/.

18-06-2014

Lluís Pesquer defensarà la seva tesi doctoral el proper divendres 13 de juny

La tesi porta per títol "Contribucions a l’anàlisi automàtica de grans volums de dades en el context de la Ciència de la Informació Geogràfica” i s'inclou en el programa de doctorat en Geografia de la UAB.

Es tracta d'una tesi multidisciplinària en la qual convergeixen metodologies de Geostadística, Teledetecció, Ciència Computacional i Sistemes d’Informació Geogràfica amb l’objectiu d’estudiar i oferir noves solucions que permetin l’automatització de determinats algorismes d’anàlisi espacial i de processament d’imatges. El director de la tesi és el Dr. Xavier Pons. La defensa tindrà lloc el divendres 13 de juny de 2014 a les 11h a l'auditori del Centre de Recerca Matemàtica de la UAB.

04-06-2014

El Màster en Teledetecció i SIG que coordinen els GRUMETS esdevé oficial

Després d'un llarg procés administratiu i d'avaluació, el Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica coordinat pels GRUMETS ha estat reconegut com a màster oficial, caràcter del qual ja gaudirà en el proper curs acadèmic 2014-2015.

03-06-2014

Un estudi de GRUMETS compara dues comunitats de regants durant una sequera

Encara que diversos estudis han analitzat els mètodes per monitoritzar les necessitats d'aigua dels cultius, la integració de la dinàmica fenològica dels cultius i la irrigació amb aigua emmagatzemada als embassaments ha rebut poca atenció. El treball publicat per GRUMETS Two Mediterranean irrigation communities in front of water scarcity: a comparison using satellite image time series (Pere Serra, Xavier Pons) Journal of Arid Environments 98: 41-51. 2013 tracta de reduir aquesta bretxa analitzant i comparant la dinàmica d'alguns cultius de regadiu (blat de moro, alfals, fruiters i pollancres) ubicats en dues comunitats de regants, especialment afectades pel Decret de Sequera de 2007: la comunitat de regants de Pals, situada a prop del riu Ter, i la comunitat de regants del marge dret del riu Muga, amb menys recursos hídrics disponibles en comparació amb Pals. Com a conseqüència del període d'investigació, de 2002 a 2008, s'han analitzat ambdós anys, amb excedent i escassetat d'aigua, amb l'objectiu d'identificar diferents patrons de reg. S'ha aplicat una anàlisi estadística per tal d'esbrinar la relació entre la verdor i la humitat dels conreus, extreta de les imatges obtingudes per teledetecció pel satèl·lit Landsat, i el volum d'aigua emmagatzemada en dos dipòsits: Susqueda, que proveeix d'aigua el sistema de reg de Pals, i Boadella, que proveeix d'aigua el sistema de reg de la Muga.

Els resultats mostren que les dues comunitats de reg utilitzen dos mètodes per a l'estalvi d'aigua: substitució de cultius, mitjançant la disminució de l'àrea de blat de moro (molt consum d'aigua) i la retallada d'altres tipus de cultius (cereals d'hivern, per exemple), i la regulació del cicle de cultiu, tot retardant o avançant la sembra en funció de la disponibilitat d'aigua. Alhora, tot i que la comunitat de regants de la Muga és més seca en termes de precipitació que en el cas de Pals, es va detectar un estat d'humitat del cultiu similar i no es va observar cap diferència entre els períodes d'escassetat i d'excés d'aigua. Aquests resultats són de notable importància per a l'Agència Catalana de l'Aigua per a la gestió d'una potencial escassetat d'aigua futura.

12-05-2014

Membres de GRUMETS col·laboren en la comparació de models que prediuen les respostes de la vegetació ibèrica al canvi global

Existeixen diverses aproximacions que, mitjançant models matemàtics, aporten llum per predir les respostes de la vegetació a l’escalfament global que es preveu per al segle XXI. D’una banda, existeixen models que es basen en mecanismes fisiològics de creixement en un ambient més àrid però amb un elevat CO2 a l’atmosfera, que pot fer augmentar la capacitat de resposta a l’augment de temperatura. D’altra banda existeixen els models correlatius, que associen les condicions ambientals on les espècies són presents avui dia i projecten aquesta informació sobre els escenaris climàtics de futur. L’article publicat al Journal of Biogeography (Serra-Diaz, Josep M.; Keenan, Trevor F.; Ninyerola, Miquel; Sabaté, Santiago; Gracia, Carlos; Lloret, Francisco. Geographical patterns of congruence and incongruence between correlative species distribution models and a process-based ecophysiological growth model. Journal of Biogeography 40(10): 1928-1938. 2013) compara la congruència entre el patró espacial de la vegetació (on són les espècies?) respecte el patró espacial del creixement de la vegetació (on creixen millor les espècies?). Els mapes reflecteixen que en realitat, les interaccions entre organismes tenen gran rellevància per entendre les distribucions espacials de les espècies ja que moltes de les espècies podrien viure en condicions on l’espècie és absent.

22-01-2014

Xavier Pons participarà a la Jornada CREAF-DTES

Xavier Pons participarà a la jornada CREAF-DTES Sinèrgies i potencialitats R+D+I que tindrà lloc el proper 19 de maig de 2014 a la Sala d'Actes del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Durant la jornada, diversos investigadors del CREAF exposaran de manera breu els seus interessos de recerca (veure programa). A les 14.25 h, Xavier Pons parlarà sobre els Sistemes d’Informació Geogràfica i bases de dades.

09-05-2014

Els GRUMETS participen a l'edició 2014 de l'assemblea anual de la EGU amb diverses contribucions, entre elles la direcció i co-direcció de 7 sessions de treball. L'assemblea té lloc a Viena durant els dies 27 d'abril - 2 de maig. Consulteu el detall de la participació aquí.

25-04-2014

Participació al Technical Committee (TC) de l'Open Geospatial Consortium (OGC)

Les activitats d’estandardització geospacial que el grup Grumets del CREAF realitza han estat presentades aquesta setmana a la 90a reunió plenària del Open Geospatial Consortium (OGC) celebrada els dies 24 a 28 de març a Washington DC (coincidint amb el seu 20è aniversari). Les primeres presentacions han mostrat els resultats i desenvolupaments realitzats dins del 9è experiment d’interoperabilitat de la sèrie Open Web Services tant en el camp de les anotacions digitals sobre mapes interactius com en el camp de la documentació estructurada del llinatge (processos sobre les dades i fonts de dades) de la informació geospacial, aplicant el nou estàndard W3C Prov.

Els experiments d’interoperabilitat pretenen demostrar que les propostes d’estàndards realment aconsegueixen els seus objectius científics i tècnics.
Aquests treballs seran publicats com a documents tècnics de l’OGC en el proper mes (OGC Public Engineering Reports). En els experiments d’interoperabilitat OWS participen institucions i empreses de tot el món.

En el mateix esdeveniment es va participar en la reunió de representants de fòrums OGC regionals en qualitat de representant del fòrum ibèric i llatinoamericà del OGC (ILAF) i es va presidir la reunió de seguiment dels treballs sobre la nova revisió del més conegut i emprat dels estàndards OGC, el Web Map Service (WMS). També es va contribuir a la reunió de la ciberinfrastructura de recerca de geo-ciències (Earthcube) que impulsa la National Geosciences Foundation dels Estats Units d’Amèrica, tot presentant els resultats del projecte FP7 GeoViQua en el camp del feedback dels usuaris sobre les dades geospacials.

Finalment, cal destacar que el grup de metadades de l’OGC ha decidit la creació d’un grup d’estandardització amb la finalitat de convertir aquests treballs del GeoViQua sobre la publicació de les opinions dels usuaris finals d'una dada geospacial particular en un estàndard internacional, procés que el CREAF liderarà.

01-04-2014

El projecte GeoViQua al GEO-X Plenary

Els membres de GeoViQua han assistit a la X Sessió Plenària del Grup d'Observacions de la Terra (GEO-X) i a la GEO Week celebrats a Ginebra, Suïssa entre els dies 12-17 de gener de 2014. La reunió ha servit de marc per a les activitats finals del projecte i ha permès la difusió dels resultats aconseguits.

15-01-2014